Collaborative Law

Collaborative law is een nieuwe manier om bemiddeling en advocatuur samen te brengen.  Partijen zetten zich samen met hun advocaten én onder begeleiding van een bemiddelaar aan tafel. Ze maken onderling een overeenkomst waarin zij afspreken dat zij alles in het werk zullen stellen om een oplossing buiten de rechtbank om te vinden.  Vinden partijen geen oplossing, dan trekken de advocaten zich terug. Het doel van deze gesprekken is het vinden van een duurzame oplossing die voor alle partijen werkt.  

De bemiddelaar begeleidt het proces, geeft ruimte aan de emoties daar waar nodig en zorgt dat alle neuzen in dezelfde richting blijven staan. De advocaten bewaken mee de (juridische) belangen van de eigen cliënt, én houden ook rekening met de belangen van de tegenpartij. Alle partijen werken samen.

Het doel is om op een respectvolle, efficiënte en duurzame wijze de relatie te beëindigen of het conflict op te lossen.  Sommige mensen hebben hierbij meer ondersteuning nodig. Of bepaalde conflicten vragen een specifieke expertise (vb notaris, financieel expert, kinderpsychologe,…). Ook deze experten kunnen mee in de gesprekken betrokken worden, onder dezelfde terugtrekkingsvoorwaarden.

Overlegscheiden is met alle partijen aan tafel gaan zitten, nadat er een uitdrukkelijke overeenkomst is gemaakt om het geschil buiten de rechtbank om op te lossen.

“De richting van de wind kan je niet veranderen. Je kan wel je zeilen aanpassen om mijn je bestemming te bereiken”
Jimmy Dean