Bemiddeling

Soms komen jullie er gewoon onder elkaar niet meer uit. Het lijkt alsof jullie naast elkaar praten en er geen of nauwelijks nog communicatie mogelijk is. En toch willen jullie een oplossing, zonder het geschil op de spits te drijven en, in worst case scenario, naar de rechtbank te gaan.  Bemiddeling kan jullie hierbij helpen.

Bemiddeling  bekijkt onder begeleiding van de bemiddelaar waar het geschil om draait, geeft één ieder tijd en ruimte om zijn of haar verhaal te brengen en staat stil bij ieders behoeften en belangen.  Van daaruit worden jullie begeleid in het  zoeken  naar een oplossing die voor alle partijen werkt en waarin iedereen zich kan terugvinden. Uiteraard steeds binnen de grenzen van een juridisch kader.

Bemiddeling zoekt geen antwoord op de vraag wie  gelijk heeft, of wie schuld draagt. Bemiddeling zoekt een antwoord op de vraag wat de best mogelijke manier is om met een situatie om te gaan, en dit op lange termijn.   Aangezien ieder individu verschillend is en ieder conflict zijn eigen kenmerken heeft, is een werkzame oplossing in ieder geschil anders. Bemiddeling is met andere woorden maatwerk, het is een creatief proces.

Bemiddeling is geen compromis, maar het zoeken naar een én-én oplossing waarbij met de behoeften en belangen (van welke aard ook) van alle partijen rekening wordt gehouden, dit alles binnen een juridisch kader.

“Je hebt misschien niet alle antwoorden, maar je kan wel alle vragen stellen”
onbekend